top of page
Isabel - kunstneren

OM ISABEL BIRKELUND MORTENSEN

"Følg dine drømmer"

(Foto av Isabel: Bjørg Hexeberg)

Jeg jobber abstrakt og intuitivt, og mine malerier blir til underveis. Ofte har jeg jobbet gjennom mange lag og maleriene vokser seg sakte men sikkert frem gjennom lagene. Andre ganger har jeg en klar formening om hvor jeg vil, men det intuitive får allikevel styre prosessen.


Jeg jobber hovedsakelig med akryl, kull, blekk og oljepasteller. Jeg bruker forskjellige medier og jobber mye med struktur i arbeidene.


Arbeidet mitt er påvirket av mitt liv, mine observasjoner av mennesker og av farger og former i naturen. For meg har det vært en lang prosess å komme hit hvor jeg er i dag, hvor jeg i stor grad kan fokusere på min kreativitet og mine maleprosesser.


Ofte er det hendelser i livet som gjør at man velger retning – og for meg tok jeg for noen år siden en endelig beslutning om min retning i livet.


Jeg gjorde alvor av å følge min drøm og leve ut mine kreative sider. Det var et klokt valg, det var et skummelt valg, men mest av alt var det et nødvendig valg ut ifra mine følelser og det å kunne gå inn i en boble av følelser, ærlighet, spontanitet og ikke minst glede.


Jeg håper at du finner elementer du kan relatere deg til i min kunst. Jeg håper at du kan la blikket hvile og at arbeidene gjør deg nysgjerrig.


-Follow your dreams-

English, about Isabel

I am a Norwegian artist, living in Oslo. I have a two-year art-education from Nydalen Art Academy in Oslo. I graduated in 2020. Before that I have done several art courses. I opened my first personal exhibition in Oslo/ Norway in September 2020.

I basically work abstract and intuitive, and my works grow through the process. I have often worked through many layers and my paintings grow slowly through the layers. Sometimes I know where I want to go, but the intuitive still forces the process. I basically work with acrylics, charcoal, ink and oil pastel. I use different medias and work a lot with the structure in my paintings.

My work is affected by my life, my observations of humans, and of colors, shapes and nature. To me it has been a long way and a difficult process to get where I am today, where I can focus on my creativity and my art process.

Often there are certain happenings in life that make you choose your direction – and for me I took the final decision to follow my dreams about three years ago.


That was a wise choice, a scary choice, but most of all that was a necessary choice based on my emotions and the opportunity to dig deeper into my own bobble of emotions, honesty, spontaneity and of course happiness. I never looked back – I just live in the moment, always looking for new inspiration.

I sincerely hope my work can emotionally inspire others to follow their dreams.

Om: About
bottom of page